Trắc nghiệm hóa học ôn thi 14

Go down

Trắc nghiệm hóa học ôn thi 14

Bài gửi  Admin on Fri Mar 20, 2009 5:59 pm

Bài : 15051
Hoà tan 4g một kim loại M vào 96,2g nước được dung dịch bazơ có nồng độ 7,4% và V lít khí (đktc). M là kim loại nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Ca
B. Na
C. K
D. Ba
Đáp án là : (A)

Bài : 15050

Hoà tan hoàn toàn 10,2g oxit kim loại hoá trị III cần 331,8g dung dịch thì vừa đủ. Dung dịch sau phản ứng có nồng độ 10%. Công thức phân tử oxit kim loại là công thức nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (B)

Bài : 15049

Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch , nhận thấy có một lớp Co phủ bên ngoài là Zn. Khi nhúng là Pb vào dung dịch muối trên không thấy có hiện tượng gì xảy ra.
Nếu sắp xếp các cặp oxi hoá - khử của những kim loại trên theo chiều tính oxi hoá của cation tăng dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (A)

Bài : 15048

Ba ancol X, Y, Z đều bền, không phải là các chất đồng phân.
Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra và theo tỉ lệ số mol . Công thức phân tử của ba ancol đó là:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (D)

Bài : 15047

Đốt cháy a mol X sinh ra và theo tỉ lệ số mol . Nếu cho 0,1 mol ancol này tác dụng với kali dư cho 3,36 lít khí (ở đktc). X là công thức phân tử nào trong các công thức sau:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D. A, B, C sai.
Đáp án là : (D)

Bài : 15046

Đốt cháy một anđehit X mạch hở cho 8,8g và 1,8g nước. X có đặc điểm:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đơn chức, chưa no chứa một nối đôi.
B. Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số chẵn.
C. Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số lẻ.
D. Đơn chức, no.
Đáp án là : (B)

Bài : 15045

Một thể tích anđehit X mạch hở chỉ phản ứng tối đa 2 thể tích hiđro, sản phẩm Y sinh ra cho tác dụng với Na dư thu được thể tích hiđro đúng bằng thể tích anđehit ban đầu. Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Chất X là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Anđehit đơn chức no
B. Anđehit đơn chức chưa no chứa một nối đôi
C. Anđehit no chứa hai nhóm anđehit.
D. Anđehit chưa no hai lần anđehit.
Đáp án là : (C)

Bài : 15044
Một muối X có công thức . Lấy 14,64g X cho phản ứng hết với 150ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. Trong phần hơi có một chất hữu cơ Y (bậc 1). Trong chất rắn chỉ là một hợp chất vô cơ. Công thức phân tử của Y là:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (B)

Bài : 15043

Đốt cháy một amin X đơn chức no, thu được và có tỉ lệ số mol . Amin X có tên gọi là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Etylamin
B. Metyletylamin
C. Trimetylamin
D. Kết quả khác.
Đáp án là : (D)

Bài : 15042

Một hợp chất hữu cơ đơn chức M có công thức phân tử tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được chất N và chất K. Khi cho N tác dụng với axit người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, còn khi cho chất K tác dụng với đặc ở nhiệt độ thích hợp người ta thu được 2 olefin. Công thức cấu tạo của M là
Chọn một đáp án dưới đây

A. ...(trang 96)
B. ...(trang 96)
C. ...(trang 96)
D.
Đáp án là : (B)

Bài : 15041

Đun nóng hợp chất Y và X có công thức phân tử là trong dung dịch NaOH được hỗn hợp 2 muối natri của 2 axit và và hai sản phẩm khác. X và Y thuộc chức hoá học nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Este và axit
B. Hai axit đơn chức
C. Hai este đơn chức
D. Tất cả đều sai
Đáp án là : (C)

Bài : 15040

Cho 30g axit axetic tác dụng với 92g ancol etylic có mặt đặc, biết hiệu suất phản ứng là 60%. Khối lượng etyl axetat sinh ra là bao nhiêu?
Chọn một đáp án dưới đây

A. 27,4g
B. 28,4g
C. 26,4g
D. 30,5g
Đáp án là : (C)

Bài : 15039

Rắc bột sắt đun nóng vào lọ chứa khí Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít (đktc). Nếu cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH thì tạo ra 0,03 mol chất kết tủa màu nâu đỏ. Hiệu suất của phản ứng Fe tác dụng với là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 13%
B. 43%
C. 33%
D. Kết quả khác
Đáp án là : (D)

Bài : 15038

Cho phản ứng được thực hiện ở bình kín. Khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tốc độ phản ứng tăng 32 lần
B. Tốc độ phản ứng tăng 64 lần
C. Tốc độ phản ứng tăng không thay đổi
D. Tốc độ phản ứng tăng 84 lần
Đáp án là : (B)

Bài : 15037

Có năm khí đựng riêng biệt trong 5 lọ là Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt các khí:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhận biết màu của khí, dung dịch dung dịch đặc, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ, dung dịch KI.
B. Dung dịch dung dịch dung dịch KI.
C. Dung dịch dung dịch KI, dùng đầu que đòm còn tàn đỏ.
D. Tất cả đều sai.
Đáp án là : (A)

Bài : 15036

Cặp chất nào sau đây, mỗi công thuú trong cặp đó chứa cả 3 loại liên kiết (ion, cộng hoá trị, cho - nhận):
Chọn một đáp án dưới đây

A. NaCl và
B. và
C. và
D. và
Đáp án là : (A)

Bài : 15035

Anion có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là Hỏi nguyên tử X có cấu hình electron nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D. C đúng
Đáp án là : (A)

Bài : 15034

Một oxit kim loại có công thức trong đó M chiếm 72,41% khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16,8g kim loại M. Hoà tan hoàn toàn lượng M bằng đặc, nóng thu được muối của M hoá trị II và 0,9 mol khí có công thức phân tử nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (C)

Bài : 15033

Hoà tan hoàn tàn 9,6g kim loại R trong đặc, đun nóng nhẹ thu được dung dịch X và 3,36 lít khí (ở đktc). R là kim loại nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Fe
B. Al
C. Ca
D. Cu
Đáp án là : (D

Bài : 15032

Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 268 giờ. Sau điện phân còn lại 100g dung dịch NaOH 24%. Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH trước khi điện phân là giá trị nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 2,4%
B. 4,8%
C. 2,6%
D. 2,5%
Đáp án là : (A)
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết