Trắc nghiệm hóa học ôn thi 9

Go down

Trắc nghiệm hóa học ôn thi 9

Bài gửi  Admin on Fri Mar 20, 2009 5:56 pm

Bài : 15153
Hãy chọn câu trả lời đúng:
Khi giặt quần áo nilon, len, tơ tằm, ta giặt:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Bằng xà phòng có độ kiềm cao
B. Bằng nước nóng
C. Ủi (là) nóng
D. Bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước ẩm.
Đáp án là : (D)

Bài : 15152

Chọn câu đúng trong các câu sau:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.
B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.
Đáp án là : (D)

Bài : 15151

Hợp chất hữu cơ X có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của benzen, chỉ chứa C, H, O, N trong đó H chiếm 9,09%, N chiếm 18,18%. Đốt cháy 7,7g X, thu được 4,928 lít khí đo ở , 1 atm. X tác dụng với dung dịch NaOH cho muối của axit hữu cơ. X có công thức cấu tạo nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D. A và B đúng.
Đáp án là : (D)

Bài : 15150
Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trình tự tính bazơ tăng dần từ trái sang phải: amoniac, anilin, p-nitroanilin, p-nitrotoluen, metylamin, đimetylamin.
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D. Tất cả đều sai
Đáp án là : (B)

Bài : 15149

Để phân biệt các dung dịch: axetandehit, glixerol, axit acrylic và axit axetic ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Dùng natri kim loại, dùng nước brom, dùng dung dịch trong
B. Dùng quì tím, dùng , dùng dung dịch trong
C. Dùng quì tím, dùng nước brom, dùng trong
D. A, B, C đều sai
Đáp án là : (C)

Bài : 15148
Với n tối thiểu bằng bao nhiêu thì có được hợp chất X có công thức phân tử , không tác dụng với Na, khi đun nóng X với axit vô cơ được hai chất tham gia phản ứng tráng bạc.
Chọn một đáp án dưới đây

A. n = 5
B. n = 6
C. n = 4
D. n = 2
Đáp án là : (D)

Bài : 15147
Phát biểu nào sau đây là đúng:
(1) Phenol là axit mạnh hơn ancol vì phản ứng được với dung dịch brom.
(2) Dung dịch phenol làm đổi màu quì tím.
(3) Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic vì bị axit cacbonic đẩy khỏi phenolat.
(4) Phenol có tính axit mạnh hơn ancol đó là do ảnh hưởng qua lại giữa nhóm phenyl và nhóm hiđroxyl. Liên kết O-H trở nên phân cực hơn làm cho nguyên tử H linh động hơn.
Chọn một đáp án dưới đây

A. (1) (2) (3)
B. (1) (3) (4)
C. (3) (4)
D. (2) (3) (4)
Đáp án là : (C)

Bài : 15146
Hiđroxit cao nhất cảu một nguyên tố R có dạng . R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro theo khối lượng.
R là nguyên tố nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. P
B. Cl
C. Br
D. I
Đáp án là : (B)

Bài : 15145
Khi đốt cháy 2 mol theo phương trình dưới đây, thu được 726kJ năng lượng nhiệt:

Nếu đốt cháy 0,32g với lượng dư oxi thì nhiệt thu được là bao nhiêu?
Chọn một đáp án dưới đây

A. 363kJ
B. 3,63kJ
C. 7,26kJ
D. Tất cả đều sai
Đáp án là : (B)

Bài : 15144

Số electron độc thân trong nguyên tử Mn (Z = 25) ở mức năng lượng thấp nhất của nó là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
Đáp án là : (C)

Bài : 15143

Có 2 nguyên tố X và Y ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, tổng số điện tích hạt nhân của hai nguyên tố là 32.
Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp hai trị số điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố:
X và Y là nguyên tố nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Ca và Sr
B. Mg và Ca
C. Sr và Ba
D. Na và K
Đáp án là : (B)

Bài : 15142

Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử: và
Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Đáp án là : (C)

Bài : 15141

Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử: và
Nguyên tử khối trung bình của H và Cl lần lượt là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 1,001 va 35,5
B. 1,1 và 35,57
C. 1,001 và 35,58
D. 1,01 và 35,5
Đáp án là : (D)

Bài : 15140
Để hoà tan 4g cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05g/ml). Công thức phân tử của oxit sắt là công thức nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B. FeO
C.
D. Không xác định được.
Đáp án là : (A)

Bài : 15139

Để khử 6,4g một oxit kim loại cần 2,688 lít khí (đktc). Nếu lấy lượng kim loại đó cho tác dụng với dung dịch HCl thì giải phóng 1,792 lít khí (đktc). Kim loại đó là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Cr
Đáp án là : (C)

Bài : 15138
Cho 4 kim loại Mg, Al, Fe, Cu và 4 dung dịch . Kim loại khử được các cation trong dung dịch muối trên là kim loại nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Al
B. Fe
C. Mg
D. Tất cả đều sai.
Đáp án là : (D)

Bài : 15137

Hoà tan 1,8g muối sunfat kim loại kiềm thổ vào nước thành dung dịch X. Để phản ứng hết với dung dịch X cần dung 20ml dung dịch 0,75M. Công thức phân tử muối sunfat là công thức nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D. Tất cả đều sai.
Đáp án là : (A)

Bài : 15136
Cho 1,04g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong dd loãng dư thoát ra 0,672 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 3,92g
B. 1,96g
C. 3,52g
D. 5,88g
Đáp án là : (A)

Bài : 15135
Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (B)

Bài : 15134
Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu polime được tạo ra thành ancol bậc 2 có mạch cacbon phân nhánh có cùng công thức phân tử ?
Chọn một đáp án dưới đây

A. 6
B. 8
C. 7
D. 9
Đáp án là : (C)
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết