Trắc nghiệm hóa học ôn thi 5

Go down

Trắc nghiệm hóa học ôn thi 5

Bài gửi  Admin on Fri Mar 20, 2009 5:54 pm

Bài : 15234
Có thể nhận dung dịch anilin bằng cách nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Ngửi mùi.
B. Tác dụng với giấm.
C. Thêm vài giọt
D. Thêm vài giọt nước brom.
Đáp án là : (D)

Bài : 15233

Các aminoaxit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây.
Chọn một đáp án dưới đây

A. Dùng dd NaOH, dd HCl,
B. Dùng dd NaOH, dd brom, dd HCl,
C. Dùng dd , dd thuốc tím, dd
D. Dùng dd , dd , dd thuốc tím.
Đáp án là : (A)

Bài : 15232

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử dạng , trong đó oxi chiếm 29,0909% khối lượng. Biết rằng X phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol và X phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ số mol 1 : 3. Công thức cấu tạo của X là:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (C)

Bài : 15231

Để sản xuất ancol etylic người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là70% thì khối lượng nguyên liệu là bao nhiêu?
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (A)

Bài : 15230
Lên men 1 tấn tinh bột chứa5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất quá trình lên men là 85%.
Nếu pha loãng ancol đó thành ancol , biết D là . Thể tích dung dịch ancol thu được là bao nhiêu?
Chọn một đáp án dưới đây

A. 1206,25 lít
B. 1246,25 lít
C. 1200 lít
D. Kết quả khác.
Đáp án là : (B)

Bài : 15229

Lên men 1 tấn tinh bột chứa5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất quá trình lên men là 85%.
Khối lượng ancol thu được là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 400kg
B. 398,8kg
C. 389,9kg
D. 390kg
Đáp án là : (C)

Bài : 15228

Có những ion và kim loại sau: . Nếu sắp xếp các cặp oxi hoá-khử thành dãy điện hoá học theo chiều tính oxi hoá của các ion kim loại tăng dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D. Kết quả khác.
Đáp án là : (A)

Bài : 15227

Tốc độ của phản ứng:
Dựa vào biểu thức tính tốc độ phản ứng thì trong số các điều khẳng định sau đây, điều nào phù hợp với biểu thức tính tốc độ phản ứng:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tốc độ phản ứng hoá học tăng lên khi có mặt chất xúc tác.
B. Tốc độ của phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nồng độ của các chất tham gia phản ứng.
C. Tốc độ của phản ứng hoá học tỉ lệ thuận với tích các nồng độ của các chất tham gia phản ứng.
D. Tốc độ của phản ứng hoá học thay đổi khi tăng thể tích dung dịch chất tham gia phản ứng.
Đáp án là : (C)

Bài : 15226

Hoà tan hỗn hợp 6,4g CuO và 16g trong 320ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng có m gam chất rắn không tan, m có giá trị trong giới hạn nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (B)

Bài : 15225

Cho phân tử các chất sau: . Trong các phân tử trên, phân tử nào sau đây có liên kết cho - nhận:
Chọn một đáp án dưới đây

A. và
B. và
C.
D. Tất cả đều sai
Đáp án là : (C)

Bài : 15224

Trong một chu kì, số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tăng dần.
B. Giảm dần.
C. Mới đầu tăng dần sau giảm dần.
D. Mới đầu giảm dần sau tăng dần.
Đáp án là : (A)

Bài : 15223

Cho 9,6g một kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch dư, sinh ra 2,24 lít khí NO (đktc). M là kim loại nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Fe
B. Ca
C. Cu
D. Mg
Đáp án là : (C)

Bài : 15222

Hoà tan vừa đủ một lượng hiđroxit kim loại M (có hoá trị II) trong dung dịch 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. M là kim loại nào trong các kim loại sau:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Fe
B. Cu
C. Ca
D. Mg
Đáp án là : (B)


Bài : 15220

Một cốc nước có chứa 0,01 mol , 0,01 mol , 0,02 mol , 0,02 mol và 0,05 mol . Nước trong cốc là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Nước cứng toàn phần.
B. Nước cứng tạm phần
C. Nước cứng vĩnh cửu.
D. Nước mềm.
Đáp án là : (A)

Bài : 15219
Cho dung dịch chứa các ion sau: . Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với chất nào trong các chất sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Dung dịch vừa đủ
B. Dung dịch vừa đủ
C. Dung dịch KOH vừa đủ
D. Dung dịch vừa đủ.
Đáp án là : (D)

Bài : 15218

Hãy sắp xếp các cặp oxi hoá-khử dưới đây theo trật tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại:

Chọn một đáp án dưới đây

A. (6) < (5) < (1) < (2) < (9) < (4) < (Cool < (7) < (3)
B. (5) < (6) < (2) < (1) < (4) < (9) < (Cool < (7) < (3)
C. (5) < (6) < (1) < (2) < (4) < (9) < (Cool < (7) < (3)
D. Tất cả đều sai
Đáp án là : (C)

Bài : 15217

Cho phản ứng sau:

Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 2, 6, 4, 2, 3, 4
B. 4, 6, 8, 4, 3, 4
C. 2, 3, 10, 2, 9, 5
D. 2, 4, 8, 2, 9, 8
Đáp án là : (C)

Bài : 15216

Cho phản ứng sau:

Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 3, 4, 2, 3, 3, 2, 4
B. 2, 6, 2, 6, 4, 2, 4
C. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4
D. 3, 8, 2, 3, 2, 2, 4
Đáp án là : (D)

Bài : 15215

Cho phản ứng sau:

Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 2, 3, 2, 3, 4
B. 2, 6, 2, 2, 4
C. 2, 2, 3, 2, 4
D. 3, 2, 3, 2, 4
Đáp án là : (A)
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết