Bài tập pascal tham khảo lớp 11

Go down

Bài tập pascal tham khảo lớp 11

Bài gửi  Admin on Fri Mar 20, 2009 1:25 pm

CÂU LỆNH RẼ NHÁNH (ĐIỀU KIỆN)

Bài 1 :
Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng .

Bài 2 :
Nhập N số bất kì .
Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình :
So cac so >10 và <20 la : ( gia tri )
Tong cua chung la : ( gia tri )

Bài 3 :
Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max .

Bài 4 :
Đọc ngày tháng năm , sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần .

Bài 5 :

Viết chương trình :
Nhâp số báo danh
Nhập điểm văn , toán , ngoại ngữ
In ra màn hình dưới dạng :
_ Phiếu điểm :
_ Số báo danh :
_ Điểm văn :
_ Điểm toán :
_ Điểm ngoại ngữ :
_ Tổng số điểm :
Bạn đã trúng tuyển ( hoặc Bạn đã không trúng tuyển ) với điều kiện Tổng số điểm >= 15 hay ngược lại .

Bài 6 :
Viết chương trình nhập hai số thực . Sau đó hỏi phép tính cần thực hiện và in kết quả của phép tính đó .
Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình .
Nếu là “-” , in kết quả của hiệu lên màn hình .
Nếu là “/” , in kết quả của thương lên màn hình .
Nếu là “*” , in kết quả của tích lên màn hình . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình .
Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình .

Bài 7 :
Giải và biện luận phương trình :
x2 + ( m – 2 ) x + 1 = 0
ở đây m là tham số thực tuỳ ý .

Bài 8 :
Viết chương trình nhập hai số tự nhiên N, M và thông báo ‘Dung‘ nếu N , M cùng tính chẵn lẽ , trong trường hợp ngược lại thì thông báo ‘Sai‘.

VÒNG LẶP

Sử dụng lệnh For
Bài 1 :
Lập trình tính tích các số tự nhiên từ 1 tới 10 .
Bài 2 :
Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của các kí tự thuộc bảng chữ cái trong 50 lần gõ kí tự bằng bàn phím (không phân biệt a với A, b với B …, dùng hàm Upcase để chuyển đổi chữ thường với chữ hoa) .
Bài 3 :
Cho số tự nhiên n , hãy lập trình để tính các tổng sau :
a. a.1 + 1/22 + 1/32 + … + 1/n2
b. b.1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n!
Bài 4 :
Tính giá trị của biểu thức sau :
( 1 + 1/12 ) ( 1 + 1/22 ) … ( 1 + 1/n2 )
Sử dụng lệnh While
Bài 5 :
Lập trình tính tổng :
A = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n
ở đây n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím .
Bài 6 :
Tính hàm lũy thừa an , ở đây a thực và n tự nhiên được nhập vào từ bàn phím .
Bài 7 :
Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó in ra màn hình các số khác nhau .
Bài 8 :
Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần .
Sử dụng lệnh Repeat
Bài 9 :
Cho một dãy số được nhập từ bàn phím . Hãy viết chương trình nhập một số a rồi liệt kê tất cả các phần tử trong dãy lớn hơn a.
Bài 10 :
Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 50 số rồi in ra màn hình các số trùng nhau của dãy.
Bài 11 :
Bạn có 1000 đ đem gửi ngân hàng với lãi suất 8%/tháng . Sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào để tính lãi suất tháng sau . Bạn muốn để dành cho đến khi số tiền tăng lên là x . Vậy phải để trong bao lâu
Bài 12 :

Viết chương trình tìm ƯSCLN của N số được nhập từ bàn phím .


Bài giải:
Bài 1:
Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng .

Chương trình:
Program 3_canh_tam_giac;
Var a, b, c: integer;
BEGIN
Writeln (‘Xin chao! Chuc mot ngay tot lanh’);
Write (‘Moi ban nhap canh thu nhat’); Readln (a);
Write (‘Moi ban nhap canh thu hai’); Readln (b);
Write (‘Moi ban nhap canh thu ba’); Readln (c);
If (a+b>c) or (a+c>b) or (b+c>a) then
Begin
Writeln (‘Day la ba canh cua mot tam giac’);
Readln;
End
Else
Begin
Writeln (‘Day khong phai la ba canh cua mot tam giac’);
Readln;
End;
END.

Bài 3 :
Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max .
Chương trình:
program max;
var
a,b,c,d,x,y,max:integer;
begin
writeln(' TIM SO LON NHAT TRONG BON SO');
writeln('______________________________________');
write('Nhap so thu nhat:');readln(a);
write('Nhap so thu hai:');readln(b);
write('Nhap so thu ba:');readln(c);
write('Nhap so thu tu:');readln(d);
if a>b then x:=a else x:=b;
if c>d then y:=c else y:=d;
if x>y then max:=x else max:=y;
writeln('So lon nhat la:',max);
writeln;
write(' Nhan Enter de ket thuc');
readln;
end.

Chỉ giải 2 bài thôi còn lại nghiên cứu đi nhé.
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết