Văn học ôn thi tốt nghiệp lớp 12

Go down

Văn học ôn thi tốt nghiệp lớp 12

Bài gửi  Admin on Thu Apr 02, 2009 1:45 pm

Bài

SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ CỦA VĂN HỌC
I- Mục đích, yêu cầu: Giúp học sinh:
1. Có cái nhìn tổng quát về VH bằng cách liên kết các tác giả, tác phẩm thành một đường dây theo thứ tự thời gian từ đó hình thành ở HS ý thức về VH như một quá trình lịch sử.
2. Hiểu quy luật vận động lịch sử của VH.
3. Nắm được một số khái niệm cần thiết khi khảo sát LSVH: thời kỳ VH, trào lưu VH…
II- Chuẩn bị:
Giáo viên: - Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo.
- PP: Diễn giảng + gợi mở bằng câu hỏi.
Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi SGK.
III- Tiến trình bài dạy:
Ổn định:
Bài cũ:
Bài mới:
* Giới thiệu bài:


Hoạt động của GV và HS TG Ghi bảng
GV: Những biến động trong đời sống XH-CT -> những thay đổi tương ứng trong đời sống VH.
- CMT8 mở ra trang mới cho sự & VH.
- Đầu TK XX, ảnh hưởng của VhPT, sự & của chữ quốc ngữ -> VhVN có nhiều cách tân về thể loại, hình thức; & mau lẹ với nhiều Tgiả, Tp, trường phái…
H: Để hiểu được một Tp, Tgiả hay một hiện tượng VH phải căn cứ vào yếu tố nào? Việc tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác của Tp có cần thiết không?
H: Có nên đồng nhất LSVH với LSXH không?
GV gợi ý để HS so sánh:
+ Vh hiện đại – Vh trung đại.
+ Thơ Bà huyện Thanh Quan, NĐC, NK – Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận…
+ Truyện Kiều, Truyện LVT – Chí Phèo, Số Đỏ…
H: VH VN & qua mấy thời kỳ?
H: Tiêu chí phân chia?(Tương đối)
GV nhấn mạnh một số ý trong KN ở Sgk.
H: VHVN 30- 45 có những trào lưu nào?
- Trào lưu VH lãng mạn trong VHVN 30 – 45.
- Trào lưu VH hiện thực trong VHVN 30 – 45.
H: Biểu hiện của sự tiến bộ trong VH? Sự khác nhau giữa tiến bộ trong VH và trong KHKT?
(Càng phát triển, VH càng gần gũi với đời sống con người hơn càng phong phú hơn)
I- Vận động của XH và vận đông của VH:
- Có sự gắn bó: XH biến đổi -> VH biến đổi.
- XH có lịch sử & -> VH cũng có lịch sử & riêng.
=> VH chịu sự tác đông của những yếu tố bên trong -> không nên đồng nhất VH với LS.


II- Thời kỳ VH và trào lưu VH:
1. Thời kỳ VH:(Sgk)
- Là một giai đoạn LS.
- VH & với những nét riêng khác giai đoạn trướ hoặc sau nó.
- Căn cứ phân chia: mốc LS + VH
2. Trào lưu VH:(Sgk)
- Là một hiện tượng có tính LS.
- Tính có cương lĩnh, nguyên tắc, tư tưởng chung.
- Không có ngay từ đầu.
III- Tiến bộ trong VH:
Nhiều Tp VH của quá khứ vẫn được xem như những giá trị tinh thần của mọi thời đại (Điểm khác với tiến bộ trong KHKT).
VD: Truyện Kiều
Củng cố: GV khái quát những kiến thức cơ bản.
Hướng dẫn: * Học bài nắm chắc các khái niệm.
* Soạn bài Các giá trị VH và tiếp nhận VH.
- Đọc Sgk -> gạch chân những kiến thức cơ bản.
- Giá trị VH? Quá trình tiếp nhận VH diễn ra như thế nào?
Ngày soạn: 01 / 09/ 2005
Tiết PPCT: 2, 3, 4_Lí luận văn học. Bài

CÁC GIÁ TRỊ VĂN HỌC VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC
I- Mục đích, yêu cầu: Giúp học sinh:
1. Thấy Tp VH Có nhiều giá trị và nắm một số khái niệm: tính chân thực, sự sâu sắc, tầm khái quát … khi tìm hiểu giá trị Tp VH.
2. Hiểu vị trí đặc biệt của giá trị thẩm mĩ và quan hệ của nó với các giá trị khác.
3. Rèn cách đọc tốt, thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh.
II- Chuẩn bị:
Giáo viên: - Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo.
- PP: Diễn giảng + gợi mở bằng câu hỏi.
Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi SGK.
III- Tiến trình bài dạy:
Ổn định:
Bài cũ: - Vận động XH và vận động VH có quan hệ như thế nào?
- Thái độ của người đọc với những Tp VH trong quá khứ?
Bài mới:
* Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu bài học.


Hoạt động của GV và HS TG Ghi bảng
GV: Phân biệt 2 khái niệm: giá trị văn học và các giá trị văn học.
Làm rõ khái niệm nhận thức = biết + hiểu
H: Biểu hiện? Tại sao Tp VH có thể trở thành nguồn tư liệu?
GV giải thích:
- Hiểu đời: Hiểu các vấn đề XH và thời cuộc.
- Hiểu người: Cái tốt, cái xấu, mạnh, yếu.
- Hiểu mình: Tự nhận thức.
- Chân thực: Đúng sự thật.
- Sâu sắc: Xuất phát từ vốn sống, sự trải nghiệm, nghiền ngẫm, tích lũy của nhà văn.
- Tầm khái quát: Phù hợp với lợi ích dân tộc và quy luật vận động, phát triển của XH.
H: Tiêu chuẩn xác định giá trị về nhận thức của TP VH?
H: Em hiểu giá trị về tư tưởng – tình cảm của Tp? Biểu hiện? Tiêu chuẩn xác định?
GV nói thêm về 2 mặt cơ bản của Nd tư tưởng - TC:
- Mức độ của những rung động tình cảm.
(Bản thân những cách biểu lộ tình cảm không xách định mức độ cao thấp của giá trị tình cảm)
- Vấn đề XH – nhân văn và khuynh hướng tư tưởng – tình trong Tp.
(Bao gồm: thái độ của nhà văn với quê hương, con người và những vấn đề XH)
H: Những Tp chứa đựng những rung động tình cảm nhỏ là Tp không có giá trị?
GV chú ý các khái niệm có liên quan:
- Lòng yêu nứơc?
- Lòng nhân ái?
- Lòng yêu chuộng đạo lí?
GV: Giá trị thẩm mĩ khác giá trị nghệ thuật
(Thẩm mĩ: Cái hay, cái đẹp của Tp thể hiện ở ngôn ngữ, kết cấu, giọng điệu, cách kể… Chủ yếu nói đến hình thức Tp)
GV giải thích các khái niệm:
- Sự điêu luyện (tay nghề)?
- Sự phù hợp giữa hình thức và nội dung?
- Tính mới mẻ, độc đáo?
H: Giá trị nào có vị trí đặc biệt quan trọng?
HS trao đổi -> tính chất đặc biệt của giá trị về thẩm mĩ.
GV phân biệt: Đọc/ tiếp nhận/ tiếp nhận VH. Gợi ý để HS trả lời các câu hỏi:
H: Thế nào là tiếp nhận VH?
H: Mục đích của tiếp nhận VH?
H: Vấn đề cơ bản của tiếp nhận VH là gì? Nếu không có người đọc Tp có tồn tại được không?
GV nhấn mạnh: Chỉ khi được tiếp nhận -> Tp Vh mới thực sự xuất hiện dưới dạng sống động, toàn vẹn nhất…-> đời sống của Tp.
H: Người đọc có vai trò gì?
H: Sự tiếp nhận ở người đọc có đặc điểm gì?Tại sao có sự tiếp nhận khác nhau ở người đọc?
GV cho VD:
- Chữ buồng trong bài Cây chuối có 3 cách hiểu.
- Hình tượng non – nước (Thề Non Nước) có nhiều ý nghĩa.
H: Có những cách cảm thụ VH nào? Em thường sử dụng cách cảm thụ nào trong quá trình học văn?
GV lưu ý 2 cách: Đọc =tình cảm + lí trí, Đọc sáng tạo. I- Các giá trị văn học:
Là giá trị của Tp VH và là tiêu chuẩn để đánh giá Tp.
1. Giá trị về nhận thức:
- Tp VH cung cấp tri thức -> tư liệu.
- Bồi dưỡng sự hiểu biết về cuộc đời, con người và bản thân.
* Tiêu chuẩn:
+Tầm khái quát.
+Tính chân thực.
+Sự sâu sắc.2. Giá trị về tư tương – tình cảm:
- Sự phong phú của những rung động tình cảm mà tác giả gửi gắm trong Tp.
- Thái độ của Tgiả với các vấn đề XH.
3. Giá trị về thẩm mĩ:
- Cái hay, cái đẹp về nghệ thuật.
- Phát triển năng lực thẩm mĩ.
* Tiêu chuẩn xác định:
+Sự điêu luyện trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ.
+Sự phù hợp giữa hình thức và nội dung.
+Tính mới mẻ, độc đáo.
=> Kết luận:
* Giá trị thẩm mĩ có vị trí đặc biệt.
* Tp vĩ đại Chân + Thiện + Mĩ.

II- Tiếp nhận văn học:
1. Khái niệm (Sgk)
- Là sự tiếp thu Tp VH.
- Mđ: Cảm thụ Tp VH.
2. Tác phẩm và công chúng:
- Vai trò của người đọc:
+Làm sống dậy Tp.
+Phát hiện những ý nghĩa tiềm tàng.
- Người đọc luôn có sự tiếp nhận khác nhau.
3. Tác giả và người đọc:

Hiểu


4. Cảm thụ Tp VH:
- Là cách tiếp nhận VH tiêu biểu nhất, phổ biến nhất.
- Có 4 cách tiếp nhận VH (Sgk)
Củng cố: Cần làm gì khi tiếp nhận văn học?
Hướng dẫn: Soạn bài Lập ý và lập dàn ý trong văn nghị luận.
Ngày soạn: 05 / 09/ 2005
Tiết PPCT: 5_Làm văn. Bài

LẬP Ý VÀ LẬP DÀN Ý TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
I- Mục đích, yêu cầu: Giúp học sinh:
1. Hệ thống hóa những kiến thức về lập ý và lập dàn bài HS đã được học.
2. Nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi trong lập ý và lập dàn bài.
3. Rèn kĩ năng lập ý và lập dàn bài.
II- Chuẩn bị:
Giáo viên: - Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo, bài tập vận dụng.
- PP: Thực hành.
Học sinh: Đọc và gạch chân những đơn vị kiến thức cơ bản.
Làm bài tập Sgk.
III- Tiến trình bài dạy:
Ổn định:
Bài cũ:
Bài mới:
* Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu bài học.


Hoạt động của GV và HS TG Ghi bảng
GV:* Nhắc lại kiến thức đã học:
-Tìm hiểu đề.
-Tìm ý(tạo dựng ý).
-Làm dàn ý.
-Làm dàn bài.
* Thuyết giảng KN Lập ý và các căn cứ lập ý.
* Hướng dẫn học sinh vận dụng lý thuyết xác lập ý cho Đề 1 (Sgk Tr11).
H: Căn cứ vào chỉ dẫn trong đề bài ->tìm ý?
(Yêu cầu: Giải thích, CM, rút ra bài học.
Vận dụng các thao tác: giải thích, CM, Bình luận.
Phạm vi dẫn chứng: không hạn chế)
H:Căn cứ vào kiến thức XH và văn học, em tìm được ý gì cho bài văn?(HS đưa ra một số dẫn chứng trong đời sống, trong văn học)
GV nhấn mạnh: Mỗi một dẫn chứng được phân tích là sự cụ thể hóa các ý lớn đã xác định được qua những chỉ dẫn trong đề bài.
GV từ dàn bài Sgk tr 62 gợi ý để HS tìm hiểu khái niệm lập ý và qui tắc lập ý.
-HS đọc dàn bài.
-Xác đĩnh ý lớn, nhỏ?
-Các ý lớn, nhỏ được sắp xếp theo trật tự nào?
-Các ý nhỏ cho các ý lớn hợp lí chưa?
H: Thế nào là lập một dàn bài?
GV dựa vào dàn bài đã cho, phân tích giúp HS tìm hiểu quy trình lập ý.
H: Để có một dàn ý như đã cho thao tác đầu tiên là thao tác nào?(xác lập phần mở, thân, kết)
H: Sau khi xác định được kết cấu nghị luận, thao tác tiếp theo là gì?(Tìm ý lớn cho từng phần)
H: Thao tác nào kế tiếp theo hai thao tác trên?(Tìm ý nhỏ cho từng ý lớn)
GV dựa vào dàn bài đã cho biến đổi một số ý và trật tự ý ->hướng dẫn xác định lỗi, chữa lỗi trong lập ý và lập dàn bài. I- Lập ý:
1. Căn cứ lập ý(Sgk)
2. Các bước lập ý(Sgk)
*Thực hành:
Đề 1(Sgk tr11):
-Những chỉ dẫn trong đề bài-> các ý và phương pháp làm bài, phạm vi dẫn chứng.
-Từ những hiểu biết XH ->các dẫn chứng cho đề bài.

II- Lập dàn bài:
1. Trật tự các ý (Sgk)
2. Mức độ trình bày các ý (Sgk)
*Thực hành:
Dàn bài Sgk tr 62:
=> Quy trình lập dàn bài: 3 bước


III- Một số lỗi về lập ý và lập dàn bài (Sgk)Củng cố: Bài tập 2 (Sgk tr 11)?
Hướng dẫn: Chuẩn bị bài viết số 1
· Kiểu bài: Nghị luận VH.
· Xem lại một số Tp văn học thuộc trào lưu hiện thực và lãng mạn trong văn học VN 30-45 đã được học ở lớp 11.
Ngày soạn: 06 / 09/ 2005
Tiết PPCT: 6-7_Làm văn. Bài

BÀI SỐ 1
I- Mục đích, yêu cầu:
1. Kiểm tra kĩ năng lập luận, triển khai trình bày ý.
2. Đánh giá mức độ nắm lý thuyết trên lớp để kịp thờ điều chỉnh.
3. Rèn kĩ năng viết bài văn hoàn chỉnh.
II- Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Chuẩn bị đề bài và hướng dẫn.
2. Học sinh: Chuẩn bị theo những hướng dẫn của giáo viên.
III- Tiến trình bài dạy:
Ổn định:
Bài cũ:
Bài mới: * GV chép đề và gợi ý phương pháp làm bài.
* HS làm bài 2 tiết (90 phút)
u ĐỀ BÀI:


v ĐÁP ÁN –BIỂU ĐIỂM:
Hướng dẫn: Soạn bài Nguyễn Aùi Quốc- Hồ Chí Minh
· Đọc kỹ Sgk.
· Nắm những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp (Chú ý: quan điểm, phong cách sáng tác, những thành tựu trong sự nghiệp VH)
t?
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Re: Văn học ôn thi tốt nghiệp lớp 12

Bài gửi  Admin on Thu Apr 02, 2009 1:55 pm

Xin các bạn vao link sau để tải về đủ bộ ôn tập văn 12 nhé.
Click vào đây để tải về
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết