HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Go down

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài gửi  Admin on Thu Apr 02, 2009 12:44 pm

Tiết : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
*****
I)MỤC TIÊU : Dạy cho học sinh nắm vững :
*Kiến thức : - Định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng trong không gian.
- Định nghĩa 2 đường thẳng vuông góc.
*Kĩ năng : - Xác định góc giữa 2 đường thẳng, tính được góc giữa 2 đường thẳng.
- Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc nhau
*Thái độ : Tích cực, chăm chỉ, chủ động.
II) Chuẩn bị :
*Học sinh chuẩn bị kiến thức về vectơ , tích vô hướng, các hệ thức lượng trong tam giác
*Giáo viên chuẩn bị giáo án, các phiếu học tập, phấn màu.
III) Tiến hành bài dạy :
*Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ :
a) Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ và . Suy ra
b) Phát biểu định lí sin, định lí côsin trong tam giác.
* Dạy bài mới : Phương pháp : diển giảng, đàm thoại , kết hợp hoạt động nhóm và cá nhân.
*Hoạt động 2 : Định nghĩa góc của 2 đường thẳng trong không gian.

Hoạt động của G.V Hoạt động của H.S Tóm tắt ghi bảng
*Giáo viên cho 1 học sinh thử định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng *Nếu ta cho diểm O thay đổi thì số đo của góc giữa hai đường thẳng có thay đổi không ?
*Số đo của góc giữa 2 đương thẳng nhận giá trị từ đâu đến đâu ? * 1 học sinh định nghĩa


* Một học sinh trả lời : Góc giữa 2 đường thẳng vẫn không thay đổi.


* Một học sinh trả lời : Từ 00 đến 900 I) Góc giữa 2 đường thẳng :
1) Định nghĩa1 : Góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là góc giữa hai đường thẳng d1' và d2' cùng đi qua 1 điểm O tuỳ ý và lần lượt song song (hoặc trùng) với d1, d2.
2)Nhận xét :
a) Có thể chọn O thuộc d1 hoặc thuộc d2
b) Góc giữa 2 đường thẳng có số đo từ 00 đến 900
c) Nếu lần lượt là các vectơ chỉ phương của d1, d2 và thì
*Góc giữa d1, d2 bằng
*Góc giữa d1,d2 bằng

*Giáo viên phát phiếu học tập cho 4 nhóm HS *HS các nhóm tiến hành giải bài tập

*Đại diện nhóm làm bài khá nhất lên bảng trình bày.


*Ví dụ 1(phiếu học tập số1) :Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Cho AB=CD=2a và MN= .Tính góc giữa 2 đường thẳng AB và CD ?
*Giải : Gọi O là trung điểm của AC, ta có :
OM // AB, ON // CD và OM = a, ON = a.
Aps dụng định lí côsin, ta có :
MN2=OM2+ON2-2OM.ON.cos MON
Hay : 3a2 = 2a2-2a2.cos MON ÛcosMON =-1/2
Suy ra : góc MON = 1200 . Góc giữa AB, CD chính là góc giữa hai đường thẳng OM và ON. Góc này bằng 1800 - 1200 = 600 .
* Hoạt động 3 : Định nghĩa 2 đường thẳng vuông góc- Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tóm tắt ghi bảng
*Giáo viên cho học sinh đoán định nghĩa. *Học sinh dự đoán và phát biểu định nghĩa. II) Hai đường thẳng vuông góc :
1) Định nghĩa 2 :Hai đường thẳng được gọi là vuông góc nhau nếu góc giữa chúng bằng 900
* Kí hiệu : a^b hoặc b^a
* Chú ý : a) a^b lần lượt là các vectơ chỉ phương của a và b )
b) Cho a // b . Nếu c vuông góc với a thì c vuông góc với b.
* Giáo viên gợi ý :
- Nhận xét QN và CD như thế nào với nhau ?
* Vậy ta cần chứng minh MQ vuông góc với đường thẳng nào ? *Các nhóm làm phiếu học tập số 2
*Các nhóm HS vẽ hình :
2) Ví dụ 2 (Phiếu học tập số 2)
Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AB,AD,CD,BC. Chứng minh rằng MP^NQ
*Giải : Ta có NQ // CD (1) (Tính chất đường trung bình của tam giác) và MC = MD ( vì MC, MD là hai trung tuyến của hai tam giác đều , bằng nhau ).
Suy ra tam giác CMD cân đỉnh M
Þ MP^CD (trung tuyến cũng là đường cao) (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra : MP ^ NQ
*Hoạt động 4 : Củng cố :
Nêu định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng trong không gian ?
Số đo của góc giữa 2 đường thẳng nhận từ giá trị nào đến giá trị nào ?
Nếu góc giữa 2 vectơ chỉ phương của hai đườn thẳng là 300 thì góc giữa hai đường thẳng là bao nhiêu độ ? Câu hỏi tương tự với góc giữa hai vec tơ chỉ phương là 1700 ?
Nêu định nghĩa 2 đường thẳng vuông góc ?
Nếu a // b và c vuông góc với a thì kết luận gì về quan hệ giữa c và b ?
* Dặn dò : * Học kĩ lí thuyết
*Đọc kĩ ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3 và ví dụ 4 của SGK
* Làm các bài tập sách GK (từ bài 7 đến bài 11)
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Re: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài gửi  Admin on Thu Apr 02, 2009 12:44 pm

Tiết : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (Hai đường thẳng vuông góc )
*****
I)Mục tiêu: Luyện tập giải các bài tập về hai đường thẳng vuông góc, góc giữa 2 đường thẳng.Vận dụng tích vô hướng và các hệ thức lượng trong tam giác để giải quyết các bài tập về 2 đường thẳng vuông góc.Phát triển năng lực tư duy logich, tư duy trừu tượng và kĩ năng vẽ hình không gian.
Thái độ : Chăm chỉ, cẩn thận, tích cực và say mê.
II) Chuẩn bị : HS chuẩn bị bài tập ở nhà, SGK. Giáo viên chuẩn bị phấn mầu, thước thẳng, giáo án
III)Tiến hành bài dạy :
* Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ :
Nêu định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng trong không gian ?
Định nghĩa 2 đường thẳng vuông góc ?
Cho hai đường thẳng a,b có hai véc tơ chỉ phương tạo với nhau một góc 1500 . Hỏi góc giữa hai đường thẳng a,b là bao nhiêu ?
*Hoạt động 2 : (Giải quyết các câu hỏi 7 và Cool

Hoạt đông của GV Hoạt động của HS Tóm tắt ghi bảng
* GV đặt câu hỏi 7a
* GV đặt câu hỏi 7b *Yêu cầu 1 học sinh trả lời và cho ví dụ minh hoạ .* Một HS trả lời và vẽ hình minh hoạ 7a) Sai. Minh hoạ :

7b) Sai. Minh hoạ (tương tự như hình 7a)
* có thể bằng vectơ-không không ?
* đồng phẳng khi nào ?

* cùng vuông góc với và chúng cùng nằm trong 1 mặt phẳng, ta kết lụân điều gì? * Vì không cùng phương, suy ra chúng khác vectơ- không
* Khi và chỉ khi O,A,B,C cùng nằm trong 1 mặt phẳng
* Kết luận : cùng phương (trái giả thiết) 8a)

* Vẽ
* Nếu đồng phẳng thì O,A,B,C cùng nằm trong 1 mặt phẳng. Vì cùng phương (trái giả thiết),Vậy : không đồng phẳng
*Nếu không cùng phương thì kết luận gì về 3 vectơ ?

*suy ra z = ? * không đồng phẳng (do câu a)
* z = 0
HS kết luận. 8b) Gỉa sử cùng vuông góc với
* Nếu không cùng phương với nhau thì theo kết quả của câu a) ta có : không đồng phẳng
*Vì Do đó :

. Suy ra các đường thẳng cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì cùng song song với 1 mặt phẳng.
*Hoạt động 3 : (các bài tập chứng minh 2 đường thẳng vuông góc nhau bằng p.p vectơ)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tóm tắt ghi bảng
*Nhận xét gì về tam giác CBD ?

*Kết luận gì về BM với CD, AM với CD (Đại diện nhóm lên bẳng trình bày)
* HS lí luận, kết luận tam giác CBD cân tại B
* Vuông góc. 11a) Hai tam giác cân BAC, BAD bằng nhau cho ta :
BC = BD Þ tam giác CBD cân tại B. Gọi J là trung điểm của CD, ta có : BJ ^ CD và AJ ^ CD
Do đó:
Þ AB ^ CD

*Phân tích vectơ theo * 11b)
Do đó :
Þ AB ^ CD. Chứng minh tương tự IJ ^ CD

*Nhận xét gì về 3 tam ciác cân ASB, BSC, CSA ?*AM như thế nào với BC, SM như thế nào với BC ?


*Phân tích theo * Chúng bằng nhau


* Vuông góc nhau.
* 9) * Ba tam giác cân ASB, BSC, CSA bằng nhau cho ta :
AB = BC = CA Þ tam giác ABC đều. Gọi M là trung điểm của BC , ta có : AM^BC và SM^BC. Do đó :

Þ BC ^ SA . Chứng minh tương tự : SB^AC và SC^AB

*Hoạt động 4 : cũng cố :
- Qui tắc 3 điểm, qui tắc trừ, tích vô hướng.
- Các định lí côsin, định lí sin trong tam giác.
- Các định lí về sự đồng phẳng, không đồng phẳng của các vectơ trong không gian.

*Dặn dò :
- Xem lại các bài tập đã làm.
- Xem trước bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng,
Phân công làm đồ dung dạy học( vẽ hình)
*Nhóm 1 : hình 97, 101
*Nhóm 2 : hình 99,100
* Nhóm 3 : hình 103, 104
* Nhóm 4 : hình 105, 106a,b.
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết